Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

LOGO U?

KONKURS CHEMICZNY

Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani chemią!
Instytut Chemii na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza Was do wzięcia udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym
Współorganizatorem Konkursu jest Oddział Katowicki
Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Patronat nad Konkursem sprawuje:
Prof. dr hab. Mirosław Chorążewski - Dyrektor Instytutu Chemii
Głównym Sponsorem Konkursu jest SYNTHOS S.A.
Ponadto SYNTHOS S.A. zaprasza młodych ludzi studiujących chemię do swojego programu "Generacja Synthos"

Konkurs składać się będzie z dwóch części - pisemnej i laboratoryjnej. Część pisemna, która odbędzie się w dniu 3 marca 2020 roku (wtorek) będzie miała charakter eliminacji, natomiast zadania laboratoryjne stanowić będą finał Konkursu (termin finału zostanie podany na stronie internetowej Konkursu). Do finału dopuszczonych zostanie 25-35 najlepszych uczestników eliminacji.


A oto jak przedstawia się program pierwszego dnia Konkursu:

1. Zbiórka uczestników Konkursu: 3.03.2020 r. godz. 930 - hol budynku Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 14;

2. Uroczyste otwarcie Konkursu - około godziny 1000 (aula nr 420);

3. Wykład popularnonaukowy;

4. Część pisemna Konkursu (rozpoczęcie około godziny 1100);

W części pisemnej Konkursu uczestnicy będą rozwiązywać zadania testowe i problemowe, przy czym jedno z zadań będzie dotyczyć wysłuchanego wykładu. Tematyka zadań pisemnych mieścić się będzie w programie chemii przewidzianym dla liceów ogólnokształcących (większość zadań w programie podstawowym). Chcemy, aby podobnie jak w ubiegłym roku, poziom trudności zadań lepiej odpowiadał programowi chemii w szkołach ponadgimnazjalnych.

5. Przewidujemy, że część pisemna Konkursu zakończy się około godziny 1330. Ze względu na bliskość terminu Święta Liczby Pi nie przewidujemy zwiedzania pracowni Instytutu Chemii ani pokazów eksperymentów chemicznych. Będzie to możliwe (w wymiarze wielu godzin) w dniach Święta Liczby Pi (szczegóły na www.swietopi.pl)

Zawodnicy, którzy zakwalifikują się do finału, zostaną o tym poinformowani poprzez Internet - lista finalistów zostanie umieszczona na stronie Konkursu.

Program drugiego dnia Konkursu (finału):

1. Zbiórka finalistów: (data Finału zostanie podana na stronie Konkursu) godz. 930 - hol budynku Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego, ul. Szkolna 9;

2. Finał Konkursu (początek około godz. 1000).

W finale zawodnicy będą rozwiązywać niezbyt skomplikowane manualnie zadania laboratoryjne. Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań przewidujemy poświęcenie około pół godziny na zademonstrowanie młodzieży potrzebnych elementów techniki laboratoryjnej. Powinno to ułatwić wykonywanie zadań laboratoryjnych tym uczestnikom Konkursu, którzy mieli dotychczas niewiele okazji do samodzielnej pracy w laboratorium chemicznym. Przewidujemy, że część finałowa Konkursu zakończy się około godz. 1300.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród - około godz. 1500.


Nagrody otrzymają laureaci i finaliści Konkursu. Fundatorami nagród będą: SYNTHOS S.A. - Główny Sponsor Konkursu, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Chemii UŚ, Polskie Towarzystwo Chemiczne i Prywatni Sponsorzy.

Mamy nadzieję, iż XIV Konkurs Chemiczny w Uniwersytecie Śląskim będzie się cieszył nie mniejszym zainteresowaniem Uczestników niż poprzednie edycje (w ostatnich 5 latach w konkursie bierze udział od 210 do 250 uczennic i uczniów z 30-40 szkół, z 5-7 województw).


Prosimy Dyrekcje Szkół o przesłanie do dnia 2 marca 2020r. do godz. 1200 formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Konkursu www.konkurs-chemiczny.us.edu.pl. Jednocześnie informujemy, że nie ma ograniczenia, co do ilości zgłaszanych osób. Bardzo prosimy o wysyłanie formularzy (o ile to możliwe) w wersji elektronicznej. Każde wysłane w ten sposób zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem zwrotnym. W trakcie napływania zgłoszeń, na stronie konkursu pojawi się lista szkół z liczbą reprezentujących ją uczniów.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: konkurs.chemiczny.us@gmail.com lub (w wersji papierowej) na adres:
Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Krompiec
Instytut Chemii, ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice
z dopiskiem "Konkurs Chemiczny"

Wraz ze zgłoszeniem uczestników prosimy także o dokonanie wpłaty w wysokości 12 zł za każdego zgłoszonego ucznia na Konto Uniwersytetu Śląskiego - prosimy o podanie danych szkoły jako wpłacającego oraz podanie tytułu wpłaty: "XIV Konkurs Chemiczny" (numer konta: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909, ING Bank Śląski S.A. oddział w Katowicach). Środki uzyskane w ten sposób zostaną w całości przeznaczone na nagrody dla laureatów Konkursu.

Wszelkich informacji o Konkursie udzielają członkowie Komitetu Organizacyjnego Konkursu:
mgr Aneta Kurpanik (tel.: 32 359 19 54)
dr Marek Matussek (tel.: 32 359 13 57)
dr inż. Sonia Kotowicz (tel.: 32 359 15 14)
dr Mateusz Korzec (tel.: 32 359 15 14)
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konkursu
Prof. Stanisław Krompiec