Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

LOGO UŚ

XI Ogólnopolski Konkurs Chemiczny w Uniwersytecie Śląskim

W dniach 23.03 i 24.04.2017 roku odbył się XI Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Instytut Chemii z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Patronat nad Konkursem sprawowali: Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego - Prof. dr hab. Karol Kołodziej oraz Dyrektor Instytutu Chemii - Prof. dr hab. Stanisław Kucharski.

Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania młodzieży szkół ponadgimnazjalnych chemią oraz studiowaniem tej dziedziny wiedzy na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. W trakcie uroczystości otwarcia Konkursu, następnie podczas obiadu z finalistami oraz w trakcie spotkania z nauczycielami i wreszcie w trakcie uroczystego wręczania nagród, młodzież miała możliwość poznania oferty dydaktycznej Wydziału - głównie Instytutu Chemii, ale także Instytutów Fizyki i Matematyki. Jesteśmy przekonani, iż Konkurs wpływa na decyzje jego uczestników o podjęciu studiów, w tym szczególnie chemicznych, na naszym Wydziale.

Podobnie jak w ubiegłych latach Konkurs składał się z dwóch części - pisemnej i laboratoryjnej. Część pisemna (odbyła się w dniu 23.03.2017) miała charakter eliminacji, natomiast zadanie laboratoryjne (24.04.2017), stanowiło finał Konkursu. W eliminacjach wzięło udział 303 uczennic i uczniów z 51 szkół średnich. Co ciekawe (i ważne dla organizatorów) uczestnicy pochodzili nie tylko z regionu Śląska, ale także z Bochni, Chrzanowa, Kędzierzyna Koźla, Krakowa, Legnicy, Lublina, Olkusza, Tarnowa, Wrocławia i innych miast południowej części Polski (reprezentowane były Województwa: Śląskie, Małopolskie, Lubelskie, Dolnośląskie). Do części finałowej zakwalifikowało się 31 najlepszych uczestniczek i uczestników eliminacji. W części pisemnej Konkursu młodzież rozwiązywała zadania problemowe, natomiast w finale - niezbyt skomplikowane manualnie zadanie laboratoryjne. Przed częścią pisemną Konkursu odbył się wykład najmłodszego dr hab. Moniki Geppert-Rybczyńskiej pt. "Ciekawe przemiany fazowe". Konkurs był również - dla jego uczestników i ich nauczycieli - okazją do rozmów z władzami, pracownikami, studentami i doktorantami Instytutu Chemii i Wydziału.

Laureatami trzech pierwszych miejsc w Konkursie zostali:
1. Jan Roczniak z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
2. Karol Musioł z Technikum nr. 1 Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
3. Franciszek Drzymała z Pałacu Młodzieży w Katowicach

Laureaci i finaliści otrzymali nagrody, upominki i dyplomy - od Sponsorów i od organizatorów Konkursu. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali: za miejsce pierwsze iPad Air2, za drugie Tablet Lenovo Ideapad MIIX 300 za trzecie głośnik JBL Harman Charge 2+, ufundowane przez SYNTHOS S.A. - Głównego Sponsora Konkursu. Wszyscy laureaci i finaliści otrzymali również nagrody książkowe (o tematyce chemicznej i popularno-naukowej) ufundowane przez pozostałych Sponsorów Konkursu, którymi byli: ,,POLLENA SAVONA", ,,Kraina Książek", PTChem, ZNP i NSZZ "Solidarność". Ponadto, zarówno podczas otwarcia Konkursu, jak i w trakcie wręczenia nagród konkursowych wymieniono wszystkich Sponsorów Konkursu, podkreślając ich rolę w realizacji Konkursu. W szczególności podkreślona została rola Firmy SYNTHOS S.A. - Głównego Sponsora Konkursu - nie tylko ze względu na Konkurs, ale również ze względu na stałą współpracę naukową i dydaktyczną (staże dla studentów, wspólne prace doktorskie) Instytutu z tą Firmą. Finaliści Konkursu oraz ich opiekunowie byli również podejmowani obiadem przez organizatorów.

Wyróżniono również specjalnymi nagrodami nauczyciela chemii - tym razem obie tradycyjne nagrody konkursowe przypadły Nauczycielom:
1. Panu dr Zbigniewowi Frytowi z V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie - za wkład pracy w przygotowanie Zwycięzcy Konkursu (nagrodę ufundował ZNP)
2. Panu dr Wojciechowi Przybylskiemu z V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie - za szczególne osiągnięcia w przygotowaniu aż 5 Finalistek i Finalistów Konkursu (fundatorzy nagrody: PTChem i NSZZ ,,Solidarność")

Gratulujemy Laureatkom i Laureatom naszego Konkursu a także Szkołom i Nauczycielom chemii!

Prof. Stanisław Krompiec (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu)


Poniżej prezentujemy wybrane fotografie z I i II etapu XI Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego