Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

LOGO UŚ

XII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny w Uniwersytecie Śląskim

W dniach 04.03. i 12.04.2018 roku odbył się XII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Instytut Chemii z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Patronat nad Konkursem sprawowali: Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego - Prof. dr hab. Karol Kołodziej oraz Dyrektor Instytutu Chemii - Prof. dr hab. Stanisław Kucharski.

Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania młodzieży szkół ponadgimnazjalnych chemią oraz studiowaniem tej dziedziny wiedzy na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. W trakcie uroczystości otwarcia Konkursu, następnie podczas obiadu z finalistami oraz w trakcie spotkania z nauczycielami i wreszcie w trakcie uroczystego wręczania nagród, młodzież miała możliwość poznania oferty dydaktycznej Wydziału - głównie Instytutu Chemii, ale także Instytutów Fizyki i Matematyki. Jesteśmy przekonani, iż Konkurs wpływa na decyzje jego uczestników o podjęciu studiów, w tym szczególnie chemicznych, na naszym Wydziale.

Podobnie jak w ubiegłych latach Konkurs składał się z dwóch części - pisemnej i laboratoryjnej. Część pisemna (odbyła się w dniu 04.03.2018) miała charakter eliminacji, natomiast zadanie laboratoryjne (12.04.2018), stanowiło finał Konkursu. W eliminacjach wzięło udział 223 uczennic i uczniów z 45 szkół średnich. Co ciekawe (i ważne dla organizatorów) uczestnicy pochodzili nie tylko z regionu Górnego Śląska, ale także z Chrzanowa, Głubczyc, Kamiennej Góry, Kędzierzyna Koźla, Krakowa, Legnicy, Lublina, Opola, Prudnika, Tarnowa, Wrocławia i innych miast południowej części Polski (reprezentowane były Województwa: Śląskie, Małopolskie, Dolnośląskie, Opolskie i Lubelskie).

Do części finałowej zakwalifikowało się 30 najlepszych uczestniczek i uczestników eliminacji. W części pisemnej Konkursu młodzież rozwiązywała zadania problemowe, natomiast w finale - niezbyt skomplikowane manualnie zadanie laboratoryjne. Przed częścią pisemną Konkursu odbył się wykład dr hab. Grzegorza Zadory pt. "Chemik analityk jako biegły sądowy". Konkurs był również - dla jego uczestników i ich nauczycieli - okazją do rozmów z władzami, pracownikami i studentami Instytutu Chemii i Wydziału.

Laureatami trzech pierwszych miejsc w Konkursie zostali:
1. Piotr Lewandowski z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach;
2. Karol Musioł z Zespółu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
3. Eryk Mika z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Laureaci i finaliści otrzymali nagrody, upominki i dyplomy - od Sponsorów i od organizatorów Konkursu. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali: za miejsce pierwsze Apple iPad Wi-Fi Cellular 32GB, za drugie Smartphone Apple iPhone SE 32GB i za trzecie Dron Zoopa Q Evo 550, ufundowane przez SYNTHOS S.A. - Głównego Sponsora Konkursu. Wszyscy laureaci i finaliści otrzymali również nagrody książkowe i upominki ufundowane przez SYNTHOS S.A. oraz przez pozostałych Sponsorów Konkursu, którymi byli ,,Kraina Książek", PTChem, ZNP i NSZZ "Solidarność". Były to książki o tematyce chemicznej i popularno-naukowej i inne nagrody rzeczowe. Ponadto, zarówno podczas otwarcia Konkursu, jak i w trakcie wręczenia nagród konkursowych Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu wymienił wszystkich Sponsorów Konkursu, podkreślając ich rolę w realizacji Konkursu. Finaliści Konkursu oraz ich opiekunowie byli również podejmowani obiadem przez organizatorów.

Wyróżniono również specjalnymi nagrodami nauczyciela chemii - tym razem obie tradycyjne nagrody konkursowe "zgarnęła" jedna Nauczycielka:
1. Pani Monika Gałkiewicz z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach - za wkład pracy w przygotowanie Zwycięzcy Konkursu (nagrodę ufundował ZNP);
2. Pani Monika Gałkiewicz z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach - za szczególne osiągnięcia w przygotowaniu aż 5 Finalistek i Finalistów Konkursu (fundatorzy nagrody: PTChem i NSZZ ,,Solidarność").

Gratulujemy Laureatkom i Laureatom naszego Konkursu a także Szkołom i Nauczycielom chemii!

Stanisław KrompiecPoniżej prezentujemy wybrane fotografie z XII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego