Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

LOGO U?

Termin ogłoszenia wyników

W związku z epidemią COVID-19 pragniemy poinformować uczestników Konkursu Chemicznego, że aktualnie prace dot. ustalenia rankingu ok. 30 najlepszych osób zostały wstrzymane. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie wyników z pierwszego etapu. Prace zostaną sprawdzone a wyniki ogłoszone na stronie Konkursu Chemicznego, gdy będzie wydana oficjalna decyzja władz RP znosząca ograniczenia w zakresie funkcjonowania uczelni wyższych.

W 2020 r. Organizatorzy Konkursu zrezygnowali z organizacji II etapu konkursu.

Nagrody książkowe zostaną przesłane finalistom pocztą bezpośrednio do Dyrektora szkoły lub jeśli uczestnicy wyrażą zgodę bezpośrednio do miejsca zamieszkania finalisty/finalistki. Odbiór nagród przez uczestników konkursu będzie należało potwierdzić na przesłanym mailowo formularzu, który finalista będzie zobowiązany wypełnić, zeskanować i przesłać na adres mailowy organizatorów konkursu. Oryginał formularza finalista konkursu będzie zobowiązany do przesłania na adres siedziby Instytutu Chemii, ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice.

Organizatorzy Konkursu Chemicznego