Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

LOGO U?

Prosimy Dyrekcje Szkół lub nauczycieli przygotowujących o przesłanie do dnia 2 marca 2020r. do godz. 1200 formularza zgłoszeniowego. Jednocześnie informujemy, że nie ma ograniczenia, co do ilości zgłaszanych osób. Bardzo prosimy o wysyłanie formularzy (o ile to możliwe) w wersji elektronicznej. Każde wysłane w ten sposób zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem zwrotnym. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń, na stronie konkursu pojawi się lista szkół z liczbą reprezentujących ją uczniów.

Wszelkich informacji w sprawie zgłoszeń i opłat konkursowych udzielają:
- dr Mateusz Korzec (tel.: 32 359 15 14)
- dr inż. Sonia Kotowicz (tel.: 32 359 15 14)
- mgr Aneta Kurpanik (tel.: 32 359 19 54)
- dr Marek Matussek (tel.: 32 359 13 57)


Formularz zgłoszeniowy (.doc)

Formularz zgłoszeniowy (.pdf)

Wypełniony formularz należy przesłać na adres:
konkurs.chemiczny.us@gmail.com
lub (w wersji papierowej) na adres:
 
Prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec
Instytut Chemii
40-006 Katowice
ul. Szkolna 9
z dopiskiem "Konkurs Chemiczny"

 

Prosimy o rzetelność w zgłoszeniach, gdyż nieobecność zgłoszonych zawodników komplikuje organizację Konkursu. Wraz ze zgłoszeniem uczestników prosimy także o dokonanie wpłaty w wysokości 12 zł za każdego zgłoszonego ucznia na Konto Uniwersytetu Śląskiego - prosimy o podanie danych szkoły jako wpłacającego oraz podanie tytułu wpłaty: "XIV Konkurs Chemiczny".
Numer konta: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909, ING Bank Śląski. Środki uzyskane w ten sposób zostaną w całości przeznaczone na nagrody dla laureatów Konkursu.